Umývanie okien domácností a firiem Prievidza

Každá zákazka, ktorá je nami realizovaná, musí byť zahájená a ukončená kompetentnou osoba. V tomto prípade je to vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Majster je zodpovedný za prebratie a následné odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Akékoľvek čistenie sa považuje za ukončené až vtedy, keď zákazník podpíše preberací protokol. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že odovzdaná práca nevykazuje žiadnu škodu, bola kompletne dokončená a bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Iba naši kmeňoví zamestnanci realizujú zákazky, nakoľko sa na nich vieme spoľahnúť a vieme garantovať ich bezúhonnosť. Toto je dôvod, prečo nikdy nevyužívame služby brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy na umývanie a čistenie okien Prievidza. Každý z našich zamestnancov absolvuje priebežné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je oboznamovaný s najnovšími postupmi a čistiacimi technológiami. Aj vyčistenie rámov okien patrí ku kvalitnému umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Prievidza. Postup práce máme vypracovaný tak, aby sme mohli zaručiť čo najkvalitnejší výsledok. Prvým krokom je odmastenie a umytie presklennej plochy saponátovým roztokom. Následne po umytí, necháme ho riadne preschnúť a vyleštíme suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Prievidza patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Prievidza používame horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ si môžeme vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Prievidza a okolité podmienky to dovoľujú, preferujeme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Dokážeme takýmto spôsobom zaistiť akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Prievidza.

Sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Prievidza. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Prievidza/. Následne na nami ošetrených plochách vykonávame servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Prievidza. Na základe vlastných skúseností Vám zaručíme fungovanie ochrany antigrafitového systému Prievidza – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Prievidza.

Vykonávame pre svojich zákazníkov aj upratovanie po stavbách Prievidza, upratovanie po remeslách Prievidza, strojové čistenie a tepovanie kobercov Prievidza,voskovanie a fluatácia podláh, strojové upratovanie po rekonštrukcii Prievidza a generálne čistenie podláh Prievidza. Dokážeme taktiež dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Prievidza.

V našej ponuke služieb nájdete aj pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Prievidza.

Pre viac informácii kliknite SEM.