Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Prievidza

Pri zákazke umývanie výloh, strhávanie a odstraňovanie fólií, polepov, banerov a lepidla Prievidza sme odstraňovali zatvrdnuté fólie z povrchu výloh a následne ich umývali z vonkajšej strany. Celková plocha výloh činila 17,4 m2 Zákazka bola realizovaná v dňoch 16. a 17. júla a naši pracovníci na nej odpracovali viac ako 6,5 hodiny. Aby sme dosiahli úspešné a bezproblémové odstránenie zatvrdnutej fólie z presklennej plochy sme použili päť kusov tzv. korundových žiletiek s priemerom minimálne 10 cm. Ak použijeme pri naše práci tieto žiletky, dokážeme akékoľvek fólie a polepy odstrániť bez poškodenia, či poškrabania sklenenej plochy pri čistení a umývaní výloh Prievidza. Vo viacerých obchodných centrách je možné vidieť prevádzky, kde sú na výlohách v Prievidzi silné škrabance a ryhy. Takéto nezvratné poškodenie vzniká, ak pracovník vykonávajúci odstraňovanie, nemá dostatočné odborné znalosti a používa nevhodné nástroje. Ryhy a škrabance na povrchu presklenných plôch vzniknú po odstraňovaní fólii a polepov, ak k tomuto účelu použije pracovník nože, špachtle alebo oceľové stierky. Po odstránení fólií zostanú na povrchu zbytky lepidla. Pre ich odstránenie z výloh sme použili riedidlo a dočistenie zbytku lepidla sa vykonalo účinným odstraňovačom, ktorý používame aj pri odstraňovaní graffiti v Prievidzi. Akonáhle sme odstránili všetky fólie z výloh, nasledovalo umytie a leštenie celej presklennej plochy. V tomto prípade používame tzv. trik suchého leštenia. Pri umytí výloh a iných presklenných plôch v Prievidzi nikdy nevyužívame žiadne leštiac prípravky. Takto vieme zaručiť, že sklenená plocha, ktorá je nami ošetrená, vyzerá po dlhú dobu čisto. Pri leštení presklennej plochy pomocou leštidiel by došlo k tomu, že za nejaký čas budú na povrchu vidieť kruhy a ťahy leštenia. Cena za umytie výloh a odstraňovanie a strhávanie fólií Prievidza činila 69,6 € bez DPH. Táto cena bola stanovená za strhnutie všetkých fólií z výloh, odstránenie a oškrabanie zbytku lepidiel z celej plochy sklenených výloh. Okrem toho bolo v cene zahrnuté aj umytie výloh a vyleštenie výloh na tejto predajni v Prievidzi.

Pre viac informácii kliknite SEM.