Umývanie a čistenie okien vo výške Prievidza

Umývanie a čistenie okien vo výške Prievidza – išlo o zákazku, ktorá bola realizovaná 5. a 6. septembra 2013 a práce odvádzali dvaja naši zamestnanci. Umývanie okien Prievidza, ktoré sa nachádzajú vo výške sme zabezpečovali pomocou horolezeckej techniky. Celkovo bolo umytých okolo 500m2 okien, z toho sme umývali 76m2 presklenej plochy, na ktorú bol prístup z terasy a teda nebolo nutné použiť horolezeckú techniku.

Na umývanie okien Prievidza, ktoré sú situované na ťažko dostupných miestach, využívame okrem spomínanej techniky aj vysokozdvižné plošiny a hydraulické ramená. Túto techniku volíme prednostne pred horolezeckou technikou. Iba v prípade keď okolité podmienky nedovolia využitie tejto techniky, realizujeme umývanie okien vo výške pomocou techniky zlaňovania.

Umývanie okien vo výške Prievidza pomocou horolezeckej a speleologickej techniky má pre zákazníka niekoľko výhody. Jednou je, že ide o variant, ktorý je ekonomicky výhodnejšie oproti hydraulických ramenám a plošinám. Zároveň nemusíme zaisťovať na mestských úradoch v Prievidzi povolenie, zábrany a výnimky, tak ako tomu je v prípade využitia vysokozdvižných plošín a hydraulických ramien. Práce vo výškach vždy vykonávajú naši zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky a sú preškolení podľa príslušného nariadenia vlády a podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvo pádu z výšky a do voľnej hĺbky. Na prípadné riziká spojené s realizáciou tejto zákazky má naša spoločnosť uzatvorené poistenie.

Pre viac informácii kliknite SEM.