Umývanie a čistenie reklám a pútačov vo výške Prievidza

Zákazka s názvom Umývanie a čistenie reklám a pútačov vo výške Prievidza – pri umývaní a čistení pútačov vo výške využívame špeciálne techniky, ako sú hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny, či horolezecká a speleologická technika. Dávame prednosť použitiu vysokozdvižných plošín a hydraulických ramien pred použitím horolezeckej techniky. Vďaka hydraulickým ramenám a plošinám  máme zaistený bezproblémový prístup k rôznym reklamám a firemným pútačom Prievidza, ktoré sú osadené sa zle prístupnom mieste a tak je naša práce odvedená vo vysokej kvalite.

Tím našich firemných horolezcov tvorí zohratá partia ľudí, ktorá pôsobí na území ČR, SR, Rakúska a Nemecka. Zamestnávame iba profesionálov, ktorí predovšetkým ovládajú remeslo umývanie a čistenia okien vo výške Prievidza, čistenie a umývanie rozmerných sklenených plôch vo výškach Prievidza, čistenie a umývanie žalúzií vo výškach Prievidza, umývanie a čistenie slnolamov vo výškach Prievidza, umývanie a čistenie markíz vo výške Prievidza, čistenie a umývanie reklám Prievidza, pútačov a pylónov vo výške Prievidza.

Všetci zamestnanci A SERVIS LIPKA s.r.o. ktorí vykonávajú výškové čistenie a umývanie okien a odstraňovanie graffiti vo výške, sú držiteľmi platnej licencie na práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Okrem toho sú preškolení na základe príslušného nariadenia vlády a podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Vyššie menovaní zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné odborné testy. Na prípadné riziká spojené s realizáciou zákazky má naša spoločnosť uzatvorené poistenie.

 Pre viac informácii kliknite SEM.