Umývanie okien vo výškach pomocou horolezeckej techniky Prievidza

Umývanie a čistenie okien vo výškach Prievidza – zákazka realizovaná dňa 5. a 6. septembra 2013 dvoma zamestnancami našej upratovacej spoločnosti. Išlo o umývanie okien o celkovej ploche 488 m2. Pre umytie celkovej plochy okien bolo nutné v Prievidzi použiť horolezeckú techniku.

Zamestnanci našej upratovacej firmy, ktorí odvádzajú prácu vo výškach sú držiteľmi platnej licencie na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky.  Sú samozrejme preškolení podľa príslušného nariadenia vlády, na základe zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Títo zamestnanci sú lektorom preskúšaní a majú platné odborné testy. Na prípadné riziká spojené s realizáciou tejto zákazky má naša spoločnosť uzatvorené poistenie. Okná, ktoré sa nedajú otvoriť zvnútra, teda pevné okná a presklené plochy vrátane predokenných žalúzií v Prievidzi, čistíme a umývame s použitím horolezeckej techniky. Tento nie príliš drahý a relatívne jednoduchý systém umývanie a čistenia okien vo výške Prievidza pomocou horolezeckej techniky sa ale nedá použiť všade. Je možné ho použiť iba tam, kde sú pre túto zlaňovaciu techniku vhodné podmienky. Je potreba mať na budove body na ukotvenie, teda body na to, aby sa naši firemní horolezci mali kde, ľudovo povedané, priviazať a zabezpečiť si dostatočné istenie. Na umytie okien vo výške Prievidza naša firma využíva okrem horolezeckej a speleologickej techniky aj vysokozdvižné plošiny a hydraulické ramená.

Pre viac informácii kliknite SEM.