Umývanie okien domácností a firiem Prievidza

Umývanie okien domácností a firiem Prievidza

Umývanie okien domácností a firiem Prievidza

Každá zákazka, ktorá je nami realizovaná, musí byť zahájená a ukončená kompetentnou osoba. V tomto prípade je to vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Majster je zodpovedný za prebratie a následné odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Akékoľvek čistenie sa považuje za ukončené až vtedy, keď zákazník podpíše preberací protokol. Zákazník svojím podpisom […]

Umývanie okien domácností a firiem Prievidza

Umývanie okien domácností a firiem Prievidza 

A SERVIS LIPKA je upratovacia spoločnosť, ktorá v oblasti umývania okien pôsobí už dlhoročne a počas svojho pôsobenia si vybudovala širokú klientelu a veľa spokojných zákazníkov, pre ktorých realizujeme umývanie okien domácností, bytov, firiem Prievidza.
Disponujeme kvalitnými a kvalifikovanými zamestnancami, ktorí pre Vás zabezpečia pri
umývanie okien pre byt, dom domácnosť, […]