umyvanie vykladov
 

Umývanie a leštenie výkladov

Ako jedna z mála kvalitných upratovacích spoločností sa naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. zaoberá širokou škálou služieb v oblasti upratovania. Špecializujeme sa na umývanie okien, výkladov, zimných záhrad, presklených lodžií, strešných okien, presklené obaly budov a všetky sklenené výplne. Výklady čistíme väčšinou v obchodných jednotkách nákupných centier alebo v drobných obchodoch na námestiach miest. Túto službu vykonávame jednorazovými akciami alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné umývanie výkladov vykonávať aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Aby sa nenarušoval chod prevádzkarne, umývame výlohy buď pred alebo po otváracej dobe. Náš servisný systém je nastavený automaticky a naši zamestnanci chodia čistiť a umývať výklady pravidelne. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD.

Pre kvalitné umývanie výkladov používame tzv. trik suchého leštenia. Na umývanie výkladov sa nepoužívaju žiadne leštiace prípravky. Ak by sme pre umývanie výkladov použili leštidlá, za nejaký čas by na vyčistenej sklenenej ploche boli vidieť kruhy a ťahy po leštení. Výklady čistíme mopom na okná a následne ich zotrieme stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle je presklená plocha kvalitne vyčistená, necháme ju preschnúť a potom doleštíte suchou bavlnenou plienkou. Tento jednoduchý postup bez rôznych leštidiel zaručí, že výlohy vyzerajú dlhú dobu čisto.

umyvanie vykladov
 
Čistenie a umývanie výkladov vykonávame vo všetkých obchodných centrách v Slovenskej republike. Výklady umývame pre rad významných zákazníkov a našou kvalitnou činnosťou sme získali umývanie okien a výkladov, údržbu a servis pri čistení a umývaní okien a výkladov vo všetkých ich pobočkách a prevádzkach. Umývanie výkladov v prevádzkach mimo obchodných centier vykonávame zvyčajne v otváracej dobe podľa dohody. Umývanie výkladov v prevádzkach v obchodných centrách vykonávame mimo pracovnú dobu podľa dohody, pred alebo po zatváracej dobe. Čistenie a umývanie výkladov poskytujeme vo všetkých obchodných centrách v Slovenskej a Českej republike, a už aj v Rakúsku. Zabezpečujeme umývanie výkladov a retailových parkov pre rad významných zákazníkov a našou kvalitnou činnosťou sme získali umývanie výkladov, údržbu a servis pri čistení a umývaní výkladov vo všetkých ich pobočkách a prevádzkach.

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Pri vykonávaní umývania a čistenia výkladov vo výškach používame špeciálnu techniku. Jedná sa o horolezeckú a speleologickú techniku, o hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Pre túto prácu sú naši zamestnanci odborne preškolení a používajú veľmi kvalitné prostriedky na umývanie výkladov. Zdôrazniť tiež musíme, že na vykonanie zákazky nikdy nevyužívame brigádnikov z rôznych agentúr. Naši zamestnanci sú bezúhonní a samozrejme nami dôkladne preverení. Náš tím certifikovaných horolezcov je odborne vyškolený podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Naša profesionálna spoločnosť dokáže z Vašich výkladov bez akéhokoľvek poškodenia veľmi kvalitne odstrániť fólie a výlepy, úplne zoškrabať lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránení fólií. Odstraňujeme a strhávame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery, stavebné polepy, polepy pylónov, fólie vo výškach. Nepoškodenia sklenenej plochy je zabezpečené použitím korundovej žiletky s priemerom najmenej 10 cm. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť neodborným zásahom čistenia výkladov a presklených plôch nenávratne poškodená. Veľmi často sa stalo, že odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota z výkladov alebo presklených plôch boli čistené iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou a prišlo k nenávratnej škode, výklady a presklené plochy boli poškrabané a zničené.

umyvanie vykladov
 
Nie je neobvyklé, že umývanie výkladov a presklených plôch vykonáva odborne nezaškolený pracovník, ktorý spôsobí poškriabanie výkladov takým spôsobom, že sú ryhy na výkladoch a presklených plochách úplne viditeľné. Najčastejšie sú zjavné a viditeľné škody na vyčistených výkladoch a presklených plochách po nasvietení výkladov a presklených plôch reflektormi. Nikdy preto nedovoľte odstraňovať plagáty, polepy a fólie z výkladov a presklených plôch nezaškoleným zamestnancom, ktorí nie sú vybavení na túto prácu potrebným náradím. Naši zamestnanci používajú pri odstraňovaní tvrdých nečistôt alebo minerálnych usadenín spôsobených atmosférickými spádmi vždy odborné náradie, a to korundové žiletky. Veľká plocha žiletky, najmenej 10 cm, nikdy okno nepoškriabe.

Impregnácia výkladov

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Jedná sa o tzv. nešpinavú úpravu skiel. Táto technológia Vám zásadnou mierou zníži náklady na údržbu výkladov, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Impregnácia má ochranný účinok proti vode a nečistote, a je založená na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistoty do guľôčok a odvádzaní z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. Impregnácia má schopnosť hydrofobizácie, olejofobizácie a ošetrené výklady majú touto impregnáciou samočistiacu schopnosť. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn napríklad od hrdze a chemikálií do hodnoty pH13. Chráni pred nepriaznivým vplyvom UV žiarenia. Nanovrstva je extrémne odolná a trvanlivá. Jedno ošetrenie ochráni Vaše výklady až na 5 rokov.